S foťákem po Kutnohorsku a Kolínsku #5 - Židovský Kolín

23.04.2022

Vítejte v Kolíně! :) 

Dnes se poprvé podíváme do města, které se nachází pouze necelých 14 km od Kutné Hory. Dnešní téma bude ale trošku náročnější, jelikož se bude týkat i naší nedávné historie. Nejen tu se snaží odvyprávět Informační centrum města Kolín, skrze "Jeruzalém na Labi". Právě na téma židovských památek jsme do Kolína vyrazili poprvé fotit. O naše zážitky bych se s vámi touto formou rád podělil a snad se vám na našem prvním kolínském výletě bude líbit. 

Židé se zde, v Kolíně, usadili krátce po jeho založení, ke kterému došlo v polovině 13. století za vlády českého krále Přemysla Otakara II, který je zván jako "Král železný a zlatý". Úplně nejstarší záznamy o tom, že se v Kolíně Židé usídlili, najdeme v dokumentech spadajících do období vlády Jana Lucemburského, otce našeho nejvýznamnějšího panovníka Karla IV. 

Jestli je něco pro židovskou historii příznačné, je to bohužel jejich neustálé vyhánění z mnoha míst po celé Evropě. Jako obětní beránci sloužili středověké společnosti například i v období morových epidemií. Pokud totiž dojde k nějaké velké krizi, mají lidé často tendenci si na někom vybít zlost. Velice často byli prvními obviněnými právě Židé a jejich existence, která je takřka neustále v pohybu, tak poukazuje na naši tendenci vinit z problémů ty, kteří jsou součástí menšin, včetně těch židovských. 

Právě díky vyhnání Židů z Plzně, ke kterému došlo roku 1504, se zvýšil počet židovských obyvatel města Kolína. Zdejší židovská obec tak byla druhá největší, samozřejmě v pořadí po obci v Praze. Je navíc potřeba říct, že Židé byli vždy velice pracovití. Je známo, že jejich nejčastějším zaměstnáním bylo obchodování a finančnictví obecně, včetně půjčování peněz. Přeci jen je z historie známo, že to byli právě Židé, kteří půjčovali peníze i panovníkům. 

Jaké jsou v Kolíně židovské památky?

Přímo v historickém centru města Kolín, v ulici Karolíny Světlé, se nachází židovské ghetto. Tato čtvrť, určená především Židům, je veřejnosti přístupná i dnes a vede až k chrámu sv. Bartoloměje, jedné z dominant Kolína. Zkuste si při procházce tímto židovským ghettem představit, že v 17. století se zde nacházelo až 400 osob, kteří tak žili ve velmi stísněných podmínkách. Čtvrť totiž zahrnovala necelých 40 domků. 

Pokud se budete nacházet u chrámu sv. Bartoloměje a vyrazíte na konec židovského ghetta, dojdete až ke zdejší, kolínské synagoze. Uklidním vás, že na první pohled tuto historickou památku nepoznáte. :) Poradím vám, hledejte dům s číslem 126. Dominanta židovského Kolína je totiž velký zážitek, který jasně dokazuje, že zdejší historie židovské komunity, je skutečně velká. Pro nás bylo zdejší fotografování velkou ctí, zvláště když jsme zjistili, že v synagoze není vůbec nikdo a máme ji celou pouze pro sebe. Vzhledem k tomu, jak tragická židovská historie je (především ta nedávná), si těchto památek velmi vážím a bral jsem jako svou vnitřní povinnost, abych tato místa kvalitně zachytil. 

Pokud si totiž vzpomeneme na 20. století, nemůžeme vynechat období pro Židy takřka jistě nejtragičtější. Nacismus, který ve 30. letech nabýval v Německu na síle, totiž přinášel i nenávist vůči Židům, kteří tehdy ještě netušili, že budou čelit holocaustu (v překladu: naprosté zničení), tedy hromadnému vyvražďování v koncentračních táborech. Těmto hrůzám, které si nikdo nedokázal ani v nejšílenějších myšlenkách představit, předcházelo úplné vyloučení Židů ze společnosti. 

V březnu 1939 byly označovány židovské obchody a docházelo k zabavování majetku. V nacistickém ohrožení jste byli ať už jako člověk, který se k judaismu (židovskému náboženství) hlásí, případně pokud byli Židy vaši rodiče či dokonce prarodiče. Na listině nežádoucích jste se mohli objevit i v případě, že jste měli židovského partnera či partnerku. Díky tomu jste byli terčem neustálého ponižování či dokonce zabíjení ze strany německých nacistů. 

Vše se změnilo v roce 1942, kdy došlo k naplňování projektu, který přinesl tzv. řešení židovské otázky. Tento projekt, který byl schválen během konference v německém Wannsee, totiž přinesl neuvěřitelné utrpení a smrt v koncentračních táborech zařízených nacisty na takových místech, aby o nich běžní lidé nevěděli. Zde byli Židé rozděleni na ty, kteří budou okamžitě zavražděni v plynových komorách a ty, které čeká ještě nějaký čas, během kterého budou pracovat a čelit nesmírně těžkým životním podmínkám. Žádná židovská rodina nezůstala kompletní a na rozloučení nebyl čas. Nikdo si nedokázal ani v nejhorších nočních můrách představit, jaké zlo čeká v koncentračních táborech, kam byli Židé deportováni.  

Zrůdnost tehdejších nacistických činů dokazuje i číslo pouhých 69 Židů, kteří se do Kolína po skončení války vrátili. Přibližně 500 židovských obyvatel Kolína zmizelo...

Závěrem

Dnešní smutnou kapitolu zakončíme na židovském hřbitově, který můžete navštívit i vy! Pokud budete chtít, můžete si na infocentru, nacházející se v podloubí na náměstí, vyzvednout velký pozlacený klíč, kterým odemknete bránu svatého místa těch, kteří tu již s námi nemohou být. Najednou se cítíte, že nejste v Kolíně. Nevnímáte dopravní ruch, ale pouze jen klid a ticho, které je pro toto místo příznačné.

Pokud zajímá i vás historie Židů v Kolíně, určitě navštivte webové stránky www.jeruzalemnalabi.cz, kde se dočtete spoustu informací z historie a zajímavosti, které se nachází takřka v celém Kolíně. Já osobně jsem moc rád, že jsem mohl fotograficky na něčem podobném spolupracovat, protože je důležité, abychom si židovskou historii připomínali.

Já bych touto cestou rád poděkoval paní Kateřině Tesařová z MěÚ v Kolíně, která nám byla během fotografování pro Turistickou oblast Kutnohorsko a Kolínsko skvělou průvodkyní. Děkujeme za váš čas a informace, které jste nám k židovské historii Kolína předala. :-)

My se příště podíváme na další zajímavé místo ve městě kreslených medvídků. Konkrétně se zastavíme na vodárenské věži, která má určitě také něco do sebe. :-)

Budu se na vás těšit! 

Text a fotografie: Aleš Otava